Nuotti-valmennus

KELA määrittelee Nuotti-valmennusta seuraavasti: "NUOTTI-valmennus on henkilökohtaista valmennusta nuorelle, jonka toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Sen tavoitteena on, että nuoren käsitys omista vahvuuksista ja voimavaroista vahvistuu ja hän kartuttaa elämänhallintaan ja työelämävalmiuksiin liittyviä taitojaan. NUOTTI-valmennuksen aikana nuori ottaa askeleita kohti opiskelu- ja työelämää."

"Voit hakea NUOTTI-valmennusta, jos olet 16–29-vuotias ja tarvitset tukea jokapäiväisen elämän erilaisiin haasteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmien laatimiseen. Tilanteesi voi olla esimerkiksi jokin seuraavista:

  • et ole vielä löytänyt sopivaa opiskelualaa tai työpaikkaa
  • opiskelusi on keskeytynyt tai on vaarassa keskeytyä
  • tulevaisuuden suunnitelmasi ovat vielä epäselvät, ja tarvitset apua niiden selkiyttämiseen."

Nuotti-valmennusta voit hakea soittamalla Kelan kuntoutusasioiden palvelunumeroon 020 692 205. Numeroon voit olla yhteydessä myös oman mahdollisen työntekijäsi kanssa, jos soittaminen itsenäisesti tuntuu hankalalta. Meiltä palveluntuottajilta voi suoraan kysellä lisätietoa valmennuksesta, mutta päätöksen kuntoutuksesta tekee Kela.